Basılı Yayın ve Kitap Kategorisindeki Satınalma Duyuruları

Toplam 2 kayıt
1.
ONLINE

11 Kalem Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Kurum: [Gizli] Şehir: [Gizli] Son Başvuru Tarihi: 31-10-2018 16:00:00
Kod: 3781 Eklenme Tarihi: 17-10-2018

2.
ONLINE

1 Kalem Hizmet Alımı
Kurum: [Gizli] Şehir: [Gizli] Son Başvuru Tarihi: 17-12-2018 11:21:00
Kod: 545 Eklenme Tarihi: 18-10-2018