Basılı Yayın ve Kitap Kategorisindeki Satınalma Duyuruları

Toplam 2 kayıt
1.
ONLINE

35 Kalem Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Kurum: [Gizli] Şehir: [Gizli] Son Başvuru Tarihi: 21-02-2019 17:00:00
Kod: 747 Eklenme Tarihi: 13-02-2019

2.
ONLINE

71 Kalem Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Kurum: [Gizli] Şehir: [Gizli] Son Başvuru Tarihi: 08-03-2019 16:30:00
Kod: 3892 Eklenme Tarihi: 18-02-2019